The Royal Welsh Show 2018: Buy Online NOW to beat the queues

Sioe Frenhinol Cymru  2018: Prynwch Ar-lein YN AWR i drechu'r ciwiau

Monday 23rd to Thursday 26th July 2018/Dydd Llun 23ain – Dydd Iau 26ain Gorffennaf 2018

Gate Prices/Prisiau wrth y Giât Adult (Mon-Wed): £27, Adult (Thurs): £25/

Oedolyn (Llun-Mawrth): £27, Oedolyn (Iau): £25,

Child (5-16): £5/

Plant (5-16): £5

Venue/Lleoliad: Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY

Children 4 years and under are free of charge when accompanied by a full paying adult/

Plant 4 oed a iau yn rhad ac am ddim pan fyddant gydag oedolyn sy'n talu'n llawn

Only assistance dogs are permitted onto the showground/

Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe

Adult/Oedolyn

Adult(Mon-Wed)/Oedolyn (Llun-Mercher)- 17+

£ 27.00
£ 26.00

Valid either Monday, Tuesday OR Wednesday.

Yn ddilys naill ai Ddydd Llun, Dydd Mawrth NEU Ddydd Mercher

Thursday Adult/Oedolyn Lau

Valid only for Thursday/Oedolyn (Lau) - 17+

£ 25.00
£ 24.00
Child/Plant

5-16

£ 5.00

Instant Tickets by Email

TicketSrv Payment by Sage Pay TicketSrv Payment by Sage Pay

TicketSrv Payment by Sage Pay