Royal Welsh Spring Festival 2018: Buy Online NOW to beat the queues

GŴYL Wanwyn Frenhinol Cymru 2018: Prynwch Ar-lein YN AWR i drechu'r ciwiau

Saturday 19th & Sunday 20th May 2018/Dydd Sadwrn 19eg a Dydd Sul 20fed Mai 2018

Gates open/Giatiau'n agor: from 9am to 6pm/

o 9am tan 6pm 

Venue/Lleoliad: Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY/

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY

Gate prices/Prisiau wrth y Giât: Adult £15 (Parking is Free). Children 16 years and under free of charge/

Oedolyn £15 (Mae Parcio Am Ddim). Plant 16 oed ac iau yn rhad ac am ddim

Well behaved dogs are welcome but should be on a lead at all times and do not enter the buildings./

Mae croeso i g?n ufudd ond dylent fod ar dennyn bob amser ac ni ddylent fynd i mewn i'r adeiladau.

Adult (Aged 17+)/Oedolyn (17+ oed)

Admits 1 adult on any one day of the show

£ 15.00
£ 13.00

Yn rhoi mynediad i 1 oedolyn ar unrhyw un diwrnod o'r sioe

Instant Tickets by Email

TicketSrv Payment by Sage Pay TicketSrv Payment by Sage Pay

TicketSrv Payment by Sage Pay