Royal Welsh Winter Fair 2018: Buy Online NOW to beat the queues

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018: Prynwch Ar-lein YN AWR i drechu'r ciwiau

Monday 26 and Tuesday 27 November 2018/Dydd Llun 26 a Dydd Mawrth 27 Tachwedd 2018

Gates open: from 8am

Giatiau'n agor: o 8am 

Venue: Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys, LD2 3SY/

Lleoliad: Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY

Gate prices: Adult: £16, Child (5-16): £5, Child, 4 and under: Free. (Free parking)

Prisiau wrth y Giât: Oedolion: £16, Plant (5-16): £5, Plant 4 oed ac iau: Am ddim (Parcio am ddim)

Adult

Age 17+

£ 16.00
£ 15.00
Child

Age 5-16

£ 5.00

Instant Tickets by Email

TicketSrv Payment by Sage Pay TicketSrv Payment by Sage Pay

TicketSrv Payment by Sage Pay